Kasko
    İş Yeri Sigortası
   Konut Sigortası
   Trafik Sigortası
   Nakliyat Sigortası
   Zorunlu Deprem Sigortası
   Ferdi Kaza Sigortası
   Sağlık Sigortası
   Seyahat Sigortası
 
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Mersis No : 0333071620600012
Ticaret Sicil No : 3277
Web Adresi : www.emekcisigorta.com
Ortaklık Yapısı : Kenan Emekci %50 - Berat Emekci %50

 Tasarım İbrahim ÖCAL